Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

اکسپنشن ولو دانفوس مدل TEX 55

اکسپنشن ولو دانفوس مدل TEX 55 توسط شرکت دانفوس در کشور چین تولید می شود و محدوده عملکرد دمایی برای  آن  تا  درجه سانتیگراد می باشد و می تواند تا فشار 400 پاسکال را تحمل کند.

برای دریافت اطلاعات جامع تکنیکال اکسپنشن ولو دانفوس مدل TEX 55 ازجدول زیر استفاده نمایید:

مشخصه فنی

مقدار

نوع:

اکسپنشن ولو

محدوده دمای کاری:

دارد

ماکزیمم فشار:

400 پاسکال

کشور سازنده:

چین

لینک سازنده:

http://www.danfoss.com/BusinessAreas/RefrigerationAndAirConditioning/Products/Detail/RA/Thermostatic-Expansion-Valves/Thermostatic-Expansion-Valves-Exchangeable-Orifice/TE-55/TEX-55-R22R407C-element/067G3205/33b4d4e4-ef20-428a-a9ca-fbb8315a7997/9d3770d4-8b16-437e-9438-82d6ebae1789.html

 
TES-TEX