سایت گلاس دانفوس مدل SGI 10

سایت گلاس دانفوس مدل SGI 10 توسط شرکت دانفوس در کشور چین تولید می شود و می تواند تا ماکزیمم فشار 500 پاسکال را تحمل کند.

این سایت گلاس (جوشی) دارای وزن 0.204 کیلوگرم و همچنین دارای ورودی با ابعادinch  3/8 و خروجی با ابعاد  inch 3/8 می باشد.

برای دریافت اطلاعات جامع تکنیکال سایت گلاس دانفوس مدل SGI 10 از جدول زیر استفاده نمایید :

مشخصه فنی

مقدار

نوع:

سایت گلاس (مهره ای)

محدوده دمای کاری:

ندارد

ماکزیمم فشار:

500 پاسکال

ورودی:

0.204 کیلوگرم

وزن:

3/8 inch

خروجی:

3/8 inch

کشور سازنده:

چین

لینک سازنده:

http://www.danfoss.com/Products/Categories/Detail/RA/Sight-Glasses/Sight-Glasses-for-low-pressure-refrigerants-type-SGR-SGI-and-SGN/SGN-SGI-Low-Pressure-Sight-Glasses-flare-connections/014-0008/42a77e32-cec3-4dc7-9ce7-24c8dc2ad18e/4661dfe6-580c-4a25-aa96-c2f50c8d38af.html

 
TF2