سایت گلاس دانفوس مدل SGI 16

سایت گلاس دانفوس مدل SGI 16 توسط شرکت دانفوس در کشور چین تولید می شود و می تواند تا ماکزیمم فشار 500 پاسکال را تحمل کند.

این سایت گلاس (جوشی) دارای وزن 0.418 کیلوگرم و همچنین دارای ورودی با ابعادinch  5/8 و خروجی با ابعاد  inch 5/8 می باشد.

برای دریافت اطلاعات جامع تکنیکال سایت گلاس دانفوس مدل SGI 16 از جدول زیر استفاده نمایید :

مشخصه فنی

مقدار

نوع:

سایت گلاس (مهره ای)

محدوده دمای کاری:

ندارد

ماکزیمم فشار:

500 پاسکال

ورودی:

0.418 کیلوگرم

وزن:

5/8 inch

خروجی:

5/8 inch

کشور سازنده:

چین

لینک سازنده:

http://www.danfoss.com/Products/Categories/Detail/RA/Sight-Glasses/Sight-Glasses-for-low-pressure-refrigerants-type-SGR-SGI-and-SGN/SGN-SGI-Low-Pressure-Sight-Glasses-flare-connections/014-0024/42a77e32-cec3-4dc7-9ce7-24c8dc2ad18e/81b95cd7-93ce-4ff0-ac0c-631b2dbdf4f9.html

 
TF2